De behaalde resultaten van het FS Continuous Fonds over de eerste helft van 2019:

  • H1 2019: 7,53% op jaarbasis

De historisch resultaten van het fonds zijn hieronder te vinden. 

  • Q1 2019: 5,13% op jaarbasis
  • 2018: 3,99%
  • 2017: 4,7%

Dit zijn de netto behaalde resultaten, na aftrek van de beheersfee van 1% en ligt aan de bovenkant van de verwachting.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.