De behaalde resultaten van het FS Continuous Fonds in 2017 zijn:

  • 2017: 4,7%

De behaalde resultaten zijn na aftrek van de beheersfee van 1%.

In het verleden behaalde rendementen bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst.

Zie De Beleggingsresultaten uit andere jaren.