De behaalde resultaten van het FS Continuous Fonds over het derde kwartaal van 2019 zijn :

  • Q3 2019: 0,76% op jaarbasis
  • Q3 resultaten 2019 YTD 4,61%

De historisch resultaten van het fonds zijn hieronder te vinden.

  • H1 2019: 7,53% op jaarbasis
  • Q1 2019: 5,13% op jaarbasis
  • 2018: 3,99%
  • 2017: 4,7%

Dit zijn de netto behaalde resultaten, na aftrek van de beheersfee van 1% en ligt aan de bovenkant van de verwachting.

In het verleden behaalde rendementen bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst.

Zie De Beleggingsresultaten uit andere jaren.