De behaalde resultaten van het FS Continuous Fonds over de het derde kwartaal van 2020 zijn als volgt:

Q3 2020: -5,86% op jaarbasis

De historisch resultaten van het fonds zijn hieronder te vinden. 

  • H1 2020: 0,31% op jaarbasis
  • Q1 2020: 3,36% op jaarbasis
  • 2019: 4,88%
  • 2018: 3,99%
  • 2017: 4,7%

Dit zijn de netto behaalde resultaten, na aftrek van de beheersfee van 1%.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.